Violetta Borowiec

Violetta Słowik – psycholog, terapeuta, nauczyciel

Violetta Słowik – psycholog, socjoterapeuta, nauczyciel, terapeuta uzależnień

 

Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Uczestniczy w Szkoleniu Psychoterapeutycznym MABOR wg kryteriów European Association of Psychotherapy, atestowanym przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktualnie jest w procesie certyfikacyjnym dla specjalistów terapii uzależnień PARPA. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi a także osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, pacjentami hospitalizowanymi, terminalnie chorymi i uzależnionymi. W CZP prowadzi konsultacje, poradnictwo, terapię uzależnień i współuzależnienia oraz psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.