TERAPIA

 

Terapia Par/Rodzinna

Ważną pozycją w ofercie jest terapia par i terapia rodzin. W życiu Każdej pary i rodziny pojawiają się kryzysy, są one nieodłączną częścią życia. Często dajemy sobie z nimi radę sami, dzięki rozmowie, zrozumieniu. Czasami jednak kryzys jest na tyle głęboki, że przekracza możliwość samodzielnego rozwiązania. Pojawiają się kłótnie, brak satysfakcji z relacji, uczucie rozczarowania, złości i frustracji. Kobieta w związku przestaje czuć się atrakcyjna, i kobieca, mężczyzna czuje się niedoceniany. Zanika życie seksualne. Czasami pojawia się atrakcyjna koleżanka lub kolega i myśl o ucieczce, o zdradzie. Czasami do niej dochodzi. Na którymkolwiek etapie tak zarysowanego kryzysu w parze, czy rodzinie możliwe jest uzyskanie pomocy terapeutycznej. Terapia polega na wspólnej rozmowie o trudnościach lub kryzysie w związku i zmianach, które są potrzebne, aby móc dalej być razem – w pełniejszy, bliższy, bardziej satysfakcjonujący sposób. Należy jednak pamiętać, że celem terapii jest lepsze zrozumienie się partnerów, a efektem tego może być zarówno chęć dalszego bycia ze sobą, jak i spostrzeżenie, że wypaliliśmy się i czas się rozejść. Sukcesem terapii jest dalsze trwanie związku, jak i rozejście się partnerów w zgodzie. Terapia małżeńska to trudna i ciągła praca nad budowaniem dobrej, przyjaznej, bezpiecznej i przede wszystkim zdrowej relacji między kobietą a mężczyzną.
Prowadzimy także terapie rodzinne pozwalające lepiej zrozumieć postawę i uczucia każdego członka rodziny, a także stosunku dzieci do rodziców i na odwrót. W rodzinie wyrazem kryzysu mogą być trudności wychowawcze, trudności w nauce, choroba, czy trudności emocjonalne dziecka.

 

*** Koszt pierwszej wizyty: 180 PLN ***

>>> Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl

 

Kiedy szukać pomocy?
Na którymś etapie związku czujemy, że dzieje się coś niedobrego, oddalamy się od siebie. Pojawia się więcej wzajemnej irytacji, zmniejsza się wzajemna tolerancja. dostrzegamy coraz więcej mankamentów u naszego partnera. Mamy poczucie, że nie jesteśmy w stanie się dogadać w prawie żadnej sprawie. Częściej kłócimy się, coraz rzadziej myślimy o sobie ciepło. Jest to męczące, rozmawiamy o tym, szukamy przyczyny, szukamy winnego. Jest trochę lepiej, ale za chwilę znowu pogarsza się relacja, narasta rozczarowanie. Po kilku takich próbach poprawy relacji, naprawienia związku możemy zobaczyć, że potykamy się o takie same sprawy, utykamy w tych samych trudnych momentach. Zaczynamy myśleć, że nie damy dalej rady, frustracja i rozczarowanie stają się dominującymi w relacji z partnerem uczuciami. Staramy się, dajemy dużo, a mamy poczucie, że w zamian nie dostajemy nic dobrego. Bycie w takim związku dużo kosztuje, a nie daje satysfakcji. Pojawiają się myśli o rozstaniu, czasami zaczynamy szukać pocieszenia, czy ratunku w ramionach innej osoby. To ostatni dzwonek na poszukanie pomocy. Profesjonalni terapeuci pomogą przezwyciężyć kryzys, pójść dalej.

 

*** Koszt pierwszej wizyty: 180 PLN ***

>>> Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl
Okolicznościami, w których pary często potrzebują terapii są kryzysy związane z niezrozumieniem między partnerami, powtarzającymi się kłótniami, trudnymi relacjami z rodziną partnera (teściami), zmianą w życiu rodziny – narodzinami dziecka lub odejściem dziecka z domu, a także – ze zdradą. Tematem spotkań może być też podejmowanie decyzji o rozstaniu lub rozwodzie i radzenie sobie z tą sytuacją.

 

Cele i korzyści wynikające z udziału w terapii
Najważniejszym celem terapii poprawa komunikacji między partnerami, czyli doprowadzenie do sytuacji że będą siebie lepiej słyszeć i rozumieć. Lepiej się rozumiejąc mogą lepiej zadbać o swoje potrzeby, mówić o nich w sposób bardziej otwarty. To z kolei pomoże uzyskiwać ze związku więcej satysfakcji. Dzięki temu że niektóre nasze potrzeby są bardziej zaspokojone – jesteśmy bardziej gotowi zadbać o potrzeby naszego partnera.

*** Koszt pierwszej wizyty: 180 PLN ***

>>> Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl
Sam fakt, że terapeuta par bądź terapeuta rodzinny jest osobą z zewnątrz, nie jest zaangażowaną w konflikt, nie ocenia ani nie opowiada się za którąś ze stron pomaga w otwartej rozmowie o tym, co oboje partnerzy czują, z czym nie mogą sobie poradzić, co chcą w związku rozwijać, a co chcieliby w nim zmienić. Terapeuta nie oferuje gotowych rozwiązań, lecz razem z parą dąży do znalezienia wyjścia, które dla tych konkretnych osób będzie najbardziej odpowiednie. Sukces terapii w dużej mierze zależy od współpracy i zaangażowania w proces leczenia. Okres trwania terapii i ilość spotkań zależy od celów, nad którymi uczestnicy zdecydują się pracować, i od tego, jak będzie przebiegała dalsza praca nad wprowadzaniem zmian do wspólnego życia. Sesje trwają zwykle 1,5 godziny i odbywają się co 1 – 2 tygodnie. W naszej poradni terapia par i rodzinna prowadzona jest przez dwóch terapeutów, dzięki czemu każdy z uczestników otrzymuje więcej uwagi, a istniejące problemy mogą być łatwiej dostrzeżone i lepiej zrozumiane.

 

*** Koszt pierwszej wizyty: 180 PLN ***

>>> Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl

 

Psychoterapia psychodynamiczna (analityczna, wglądowa)

To wywodząca się z założeń teorii psychoanalitycznych metoda leczenia problemów emocjonalnych. Zasadniczym celem terapii jest zmiana w życiu pacjenta i jego funkcjonowaniu, dzięki której będzie w stanie lepiej korzystać ze swojego potencjału i wykorzystywać swoje możliwości. Terapia polega na rozmowie pacjenta z terapeutą podczas regularnie odbywających się sesji terapeutycznych. W teoriach psychoanalitycznych życie psychiczne rozumiane jest jako przestrzeń działania sił będących ze sobą w dynamicznych konfliktach, w części nieświadomych, a wywierających istotny wpływ na świadome myśli, uczucia, zachowania i relacje międzyludzkie. Zadaniem terapii jest poznanie tych konfliktów u konkretnego pacjenta, a także poznanie nieuświadamianych czynników mających wpływ na nasze postępowanie, zachowanie, czy wybory życiowe. Ten rodzaj terapii stosuje się w problemach: nerwicowych, depresyjnych, psychotycznych oraz w sytuacjach powtarzających się niepowodzeń życiowych i trudnościach w nawiązywaniu satysfakcjonujących związków z ludźmi. Przeznaczona dla osób ciekawych siebie, gotowych odkrywać nieuświadamiane aspekty swojego zachowania i związki pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.

Sesja indywidualna trwa ok. 50 minut, grupowa 90-120 minut.

 

*** Koszt pierwszej wizyty: 180 PLN ***

>>> Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl

 

Terapia poznawczo-behawioralna
Krótkoterminowa metoda, szczególnie skuteczna w leczeniu zaburzeń depresyjnych i nerwicowych, w tym lęku napadowego, fobii i natręctw. Jej celem jest rozpoznanie zmiana niekorzystnych czy nieprzystosowawczych zachowań i sposobów funkcjonowania w taki sposób, aby przynosiły one pacjentowi jak najwięcej satysfakcji oraz rozpoznanie i zmiana negatywnych przekonań jakie mamy na temat samych siebie, świata, innych ludzi. Cała uwaga skupia się na problemach „tu i teraz”, mniejsze znaczenie przywiązuje się do doświadczeń z przeszłości. Jest metodą dyrektywną opartą na współpracy między klientem a terapeutą, który wyjaśnia, motywuje, wspiera, dostarcza konkretnych narzędzi i umiejętności. Pacjenci otrzymują prace domowe, dzięki którym mogą wypróbowywać zmiany w codziennym życiu w sytuacjach wywołujących negatywne emocje i zachowania. Liczba spotkań jest ustalana indywidualnie z prowadzącym terapeutą.

 

*** Koszt pierwszej wizyty: 180 PLN ***

>>> Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl

 

Terapia schematów
jest stosunkowo nową formą terapii, która wywodzi się pierwotnie z terapii poznawczo-behawioralnej. Łączy aspekty terapii poznawczo-behawioralnej z innymi modelami terapeutycznymi, między innymi z teorią przywiązania, elementami podejść psychodynamicznych , relacji z obiektem oraz z modelami terapeutycznymi skoncentrowanymi na emocjach.
Według twórców, nieadaptacyjne schematy powstają wskutek niezaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych człowieka Tymi niezaspokojonymi potrzebami mogą być brak uwagi, troski, ciepła, bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, autonomii czy bezpiecznych granic. Kiedy jesteśmy dziećmi, a nasze potrzeby emocjonalne nie są zaspokojone, wypracowujemy specyficzne strategie „przetrwania”, które, choć często pomocne w dzieciństwie, w życiu dorosłym mogą prowadzić do cierpienia, problemów w relacjach, czy problemów osobowościowych. Przykładowo, jeśli jako dziecko, dostajemy miłość tylko wówczas, gdy spełniamy wszystkie oczekiwania rodzica. Uczymy się, że tylko rezygnując z siebie, podporządkowując się innym, zasługujemy na miłość. W życiu dorosłym taki schemat prowadzić może do cierpienia i trudności w budowaniu zdrowych i satysfakcjonujących relacji.

 

*** Koszt pierwszej wizyty: 180 PLN ***

>>> Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl

 

Schematy najczęściej są nieuświadomione i sztywne. Sprawiają, że zachowujemy się destrukcyjne w stosunku do siebie i innych, wierząc że działamy w dobrej intencji. Terapia schematów służy zidentyfikowaniu dysfunkcjonalnych schematów i wyzwoleniu się z nich. Oznacza to zmianę schematów na bardziej adaptacyjne. W terapii uczymy się rozumieć wzorce, które powtarzają się w naszym funkcjonowaniu i tworzymy nowe, zdrowe, adekwatne do „tu i teraz” sposoby na zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych.

 

Jest to metoda adresowana do osób, które:
Doświadczają przewlekłych, przykrych i bolesnych stanów emocjonalnych.
Mają trudności w relacjach z ludźmi.
Mają poczucie, że coś jest nie tak w ich życiu bo nie czują się szczęśliwi.
Cierpią na zaburzenia osobowości.
Terapia schematów jest podejściem długoterminowym. Zwykle trwa 1-2 lata.

 

Metoda redukcji szkód
W terapii uzależnienia od alkoholu i innych substancji oferujemy nowe, nowatorskie podejście do leczenia uzależnień.
– dla wielu osób nadużywających alkoholu, czy innych substancji psychoaktywnych niewyobrażalne jest, że rozstaną się ze środkiem – na zawsze.
– oferujemy inne rozwiązanie. Rozstajemy się z obowiązującym do teraz nakazem całkowitej abstynencji. Metoda redukcji szkód daje szanse na pracę nad celem wyznaczonym przez klienta, celem może być ograniczenie ilości środka, częstości używania środka, celem może być również abstynencja.
– celem terapii nie jest arbitralnie wyznaczona przez terapeutę abstynencja, a wspólnie uzgodnione dążenie do ustalenia nowego wzorca picia alkoholu – na akceptowalnym poziomie.
– oprócz pracy z terapeutą mamy do wykorzystania nowoczesne środki farmakologiczne, czyli leki wspierające nasze postanowienia – ograniczające potrzebę używania, czy zmniejszające ilość środka uzależniającego
– połączenie tych dwóch form: psychoterapii i nowoczesnej farmakoterapii w sposób zdecydowany zwiększa szansę na unormowanie picia i życie w większym komforcie.

 

*** Koszt pierwszej wizyty: 180 PLN ***

>>> Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl

 

Konsultacja on-line – Jak umówić się na wizytę?

 

1. W celu rezerwacji terapii online można do nas zadzwonić, napisać: recepcja@lwowska5.pl
lub wysłać wiadomość na Facebooku: https://www.facebook.com/terapiaicoaching/

 

2. W wiadomości lub przez telefon prosimy o podanie dogodnego dla Państwa terminu wizyty.

 

3. Następnie wyślemy wiadomość zwrotną z informacją o możliwych terminach. Po wybraniu jednego z proponowanych terminów, prosimy o zarezerwowanie wizyty postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości zwrotnej.

 

4. Prosimy o opłacenie konsultacji na co najmniej dwa dni przed planowaną wizytą i przesłanie nam potwierdzenia przelewu oraz Państwa nazwy użytkownika/loginu na Skypie.

 

5. W umówionym terminie terapeuta skontaktuje się przez Skype, wykorzystując podany wcześniej login.