PSYCHOLOG

Po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł magistra psychologii, potem może rozpocząć 4-5 letnie szkolenie w jednej ze szkół psychoterapeutycznych. Po zakończeniu szkolenia niektórzy terapeuci zdają egzamin, dzięki któremu dostają Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, lub Psychiatrycznego.

 

Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl
Psychoterapia jest uznaną i skuteczną metodą leczenia wielu zaburzeń. Jest stosowana w leczeniu: zaburzenia nerwicowych i lękowych, depresji, fobii, zaburzeń osobowości. Pomaga w przypadku pojawiania się trudności interpersonalnych, czy powtarzających się błędnych wyborach życiowych, pomaga zrozumieć dokąd i po co zmierzamy. Psychoterapia jest przeznaczona dla osób ciekawych siebie, zainteresowanych lepszym rozumieniem siebie i innych, pragnących poznać swoje mocne strony ale też gotowych do przyglądania się swoim różnym problemom.
Nasi specjaliści psychologowie współpracują z … .

 

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne to standaryzowane metody badania psychologicznego. Różne testy badają: cechy osobowości, poziom inteligencji, predyspozycje zawodowe, indywidualne zdolności, samoocenę, motywację, sposoby komunikowania się z ludźmi itp. Oddzielną grupę stanowią testy neuropsychologiczne, pomagające rozpoznawać i diagnozować zmiany i choroby mózgu i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka.

 

Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl

 

Testy psychologiczne na ogół składają się z szeregu kwestionariuszy. Ilość zadawanych pytań, lub zadań różni się w różnych testach. Różni się również tematyka tych pytań. Często testy są wypełniane „na czas”. Warto pamiętać o tym, że testy to nie egzamin, w testach nie ma złych odpowiedzi – testy mają dać wiedzę o osobie, więc każda odpowiedź jest dobra, bo opisuje osobę badaną. Wykonywanie a szczególnie interpretacja testów wymaga od psychologa specjalnej wiedzy i doświadczenia.
Oddzielną grupę stanowią tak zwane testy projekcyjne, np. test drzewa, test test Roshacha, test apercepcji tematycznej. Nazwa tych testów wywodzi się z nazwy jednego z mechanizmów obronnych – projekcji. Polegają one na nadawaniu przez badanego indywidualnych znaczeń wieloznacznym bodźcom, np. barwnym plamom w teście Roshacha, czy rysowaniu drzewa. Testy te są coraz częściej krytykowane jako mało precyzyjna i mało obiektywna. Niektóre z nich, np test drzewa są wycofane z użytku.

 

Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl

 

Testy psychologiczne dla obcokrajowców w języku angielskim
Testy psych. za granicą są bardzo drogie – w Centrum Zdrowia i Psychoterapii oferujemy możliwość wykonania tych samych testów w niższej cenie. Testy psychologiczne przeprowadza licencjonowany psychoterapeuta dr Marcin Jeśka – psychoterapeuta poznawczo behawioralnym, doktor nauk humanistycznych. Ma wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu testów psychologicznych.

 

Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl

 

Psycholog dziecięcy / Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla dzieci
W naszym Centrum oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapię dla dzieci. Pomocy udzielają doświadczeni i zaangażowani psychoterapeuci. Szczególną wagą przywiązują oni do procesu diagnozy, bo właściwe rozpoznanie problemu, czy choroby warunkuje wybór właściwego postępowania naprawczego. Dlatego każdy proces terapeutyczny poprzedzony jest kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, które mają na celu postawienie diagnozy i zaplanowanie najwłaściwszych dla danego dziecka oddziaływań terapeutycznych. Zazwyczaj pierwsze spotkanie odbywa się z samymi rodzicami, celem jest zebranie wywiadu i uzyskanie informacji o problemie. Często dla lepszych efektów terapeutycznych w cały proces leczenia włączani są rodzice, czasami rodzina – w całości, w formie psychoterapii rodzinnej.

 

Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl

 

Jeżeli Twoje dziecko zaczyna gorzej funkcjonować, doświadcza różnego rodzaju lęków, niepokoju, nadmiernych stresów, bywa przygnębione, rozdrażnione, miewa trudności z opanowaniem emocji, czy nie radzi sobie w relacjach rówieśniczych, wtedy warto zasięgnąć porady psychologa lub psychoterapeuty dziecięcego.
Warto również pamiętać, że każdy rodzic czasami doświadcza wątpliwości, czy to co dzieje się z dzieckiem, jego zachowanie i funkcjonowanie jest prawidłowe – warto wtedy porozmawiać z fachowcem, pomoże rozwiać wątpliwości, lub wskaże drogę szukania pomocy.

 

Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl

 

Wsparcie i pomoc psychologiczna mogą być pomocne także w poniższych sytuacjach:
– rozwód lub separacja rodziców,
– nagłe zmiany w życiu dziecka (zmiana szkoły, relokacja, śmierć w rodzinie, choroba),
– problemy emocjonalne o różnym podłożu (depresja, nieśmiałość, niskie poczucie wartości, itp.),
– problemy z nauką, koncentracją, uwagą, odmowa chodzenia do szkoły,
– gdy dziecko przestaje mówić (mutyzm wybiórczy),
– gdy pojawią się zachowania agresywne i impulsywne, ADHD, Zespół Aspergera,
– niewłaściwe nawyki dermatologiczne (obgryzanie paznokci, skubanie skóry, itp.)
– gdy pojawią się problemy wychowawcze i trudności w relacji z dzieckiem,
– gdy pojawią się problemy wieku dorastania.

 

Umów wizytę:

tel.: 22 85 85 333

mail: recepcja@lwowska5.pl