PSYCHIATRA

 

Psychiatra jest lekarzem, kończy studia medyczne, potem wybiera specjalizację w dziedzinie psychiatrii. Specjalista psychiatra jako lekarz diagnozuje choroby i zaburzenia psychiczne, a następnie proponuje odpowiedni sposób leczenia.
Psychiatra przepisuje leki, wypisuje zwolnienie lekarskie. Psychiatra, jeżeli jest taka potrzeba, zaleca odpowiednią psychoterapię: wglądową, poznawczo behawioralną, rodzinną, terapię małżeńską. Nasi specjaliści przywiązują szczególną wagę do diagnozy, ponieważ właściwe rozpoznanie jest warunkiem koniecznym do właściwego postępowania terapeutycznego.

 

Psychiatra dziecięcy
Konsultacja spotkanie z psychiatrą, podczas którego lekarz zbiera wywiad, przeprowadza badanie lekarskie, a następnie na podstawie uzyskanych informacji stawia diagnozę i proponuje najbardziej odpowiedni sposób postępowania. Specyfiką konsultacji psychiatry dziecięcego jest to, że dzieci i młodzież inaczej opisuje swoje problemy niż dorośli, często też te same choroby w różnych grupach wiekowych mają inne objawy. Najczęściej, szczególnie w przypadku dzieci młodszych na pierwszą wizytę przychodzi rodzic, lub rodzice – bez dziecka. Częścią postępowania diagnostycznego są badania dodatkowe, w psychiatrii to często badania czynności tarczycy, czy innych gruczołów wewnątrzwydzielniczych, badania obrazowe i czynnościowe mózgu. Często pomocne bywają testy psychologiczne. Warunkiem właściwie prowadzonego leczenia jest właściwe i precyzyjnie postawiona diagnoza, dlatego nasi specjaliści przywiązują do tego najwyższą wagę.