Piotr Serafin

Piotr Serafin – psychiatra, publicysta

Piotr Serafin – psychiatra

 

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie (1999 – 2005). W roku 2012 zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii.
Odbył liczne staże m.in. na University of Michigan, w USA i w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Od 2012 roku pełni obowiązki kierownika Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Szpitalu Nowowiejskim.
Od 2007 Członek Polskiego Towarzystwa Badania Uzależnień. Od 2010 Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Publikuje w recenzowanych czasopismach naukowych polsko jezycznych i angielsko jezycznych. Biegle włada językiem Angielskim (Cambridge Certificate of Proficiency in English).