Monika Zubrzycka-Nowak

Monika Zubrzycka-Nowak – coach

Ma na swoim koncie ponad 2500 godzin interakcji z osobami, w których życiu odgrywała rolę „katalizatora”, inspiratora, ducha zmiany, a także kilkanaście edycji Studium Coacha, gdzie stwarza uczestnikom warunki do przejścia przez proces stawania się coachem. Jako fizyk z wykształcenia, a coach z powołania myśli dwupółkulowo, łączy otwartość na nieznane z logicznym porządkowaniem napływających danych. Jest współautorką książek „Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu” oraz „Coaching zdrowia”.

Od 2005 r kształci coachów wg. autorskiego programu w Studium Coacha, Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego – Szkolenia.