Joanna Leciak

Joanna Leciak – specjalista psychiatra

 

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, w 2009 r. uzyskała specjalizację z psychiatrii. Ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii zintegrowanej prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz roczny kurs „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego”. Prowadzi diagnostykę i leczenie osób dorosłych doświadczających m.in. objawów nerwicowych (w tym lękowych), nastroju (w tym depresyjnych), snu, odżywiania się oraz psychotycznych.