COACHING

 

Czym jest? Towarzyszeniem człowiekowi w jego drodze stawania się coraz piękniejszą wersją siebie.
Jaką rolę pełni coach? Poprzez zadawanie pytań i proponowanie różnorakich ćwiczeń coach wspiera klienta w odkrywaniu:

 

• co go „napędza” w życiu,
• jak stawiać sobie cele, by „grały w jego w duszy”,
• wizji życia w zgodzie z własnym potencjałem i pragnieniami,
• twórczego podejścia do życiowych wyzwań/trudności,
• skutecznych i przyjaznych, zarówno zainteresowanemu jak i jego otoczeniu, strategii planowania celów,
• kolejnych kroków na drodze do celu w stale ewoluujących warunkach,
• informacji zwrotnej od Życia celem doskonalenia sposobu zarządzania swoim stanem psychofizycznym, zdrowiem, jakością pełnionych ról, relacjami, współpracą z systemem, w którym funkcjonuje.