Bogusława Konowrocka

Bogusława Konowrocka

Bogusława Konowrocka – psychoterapeuta

Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, w Instytucie Psychologii w Warszawie. Odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w CBT w Warszawie. Ukończyła Program Rozwoju Osobistego w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, w zakresie pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzi terapię indywidualną dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, osobowości i dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Pracuje W Szpitalu Nowowiejskim, w Centrum Psychoterapii przy ulicy Dolnej 42 w Warszawie.