Anna Skobiej

Anna Skobiej – psycholog, pedagog

Anna Skobiej – psycholog, pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (Nr certyfikatu SP/1220/16)

 

Z wykształcenia jest psychologiem i pedagogiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Ukończyła specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków organizowane przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych. Psychologie ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Wydział w Sopocie. W ramach studiów z psychologii ukończyła moduł Psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz moduł Uzależnienia. Pedagogikę ukończyła na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze – specjalności pedagogika pracy opiekuńczej i rewalidacja osób chorych. W ramach studiów zdobyła doświadczenie praktyczne min. w Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku.
Podnosi kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach min. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu – szkolenie I stopnia, Negatywna i pozytywna psychologiczna diagnoza kliniczna.
Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Prowadzi również terapię osób współuzależnionych i osób z syndromem DDA / DDD.
Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.