Agnieszka Wojnar-Jadczyszyn

Agnieszka Wojnar-Jadczyszyn – psycholog, psychoterapeuta

Agnieszka Wojnar-Jadczyszyn – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

 

Absolwentka Wydział Psychologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, specjalność: psychologia kliniczna i neuropsychologia. Obecnie znajduje się w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w: Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SZPZLO Warszawa-Ochota, Klinice Vertimed w Warszawie na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie, Lubelskim Stowarzyszeniu Zdrowia Psychicznego „Serce”, Towarzystwie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Nowa Kuźnia” w Lublinie, Domu Dziecka nr 2 w Warszawie oraz Zespole Szkół Publicznych
w Mrokowie.

 

W CZP prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, zmagających się z:
• zaburzeniami nastroju (depresja, obniżony nastrój),
• zaburzeniami lękowymi (ataki paniki, lęk o zdrowie, fobie, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne),
• trudnościami w relacjach z innymi ludźmi,
• zaburzeniami osobowości,
• zaburzeniami odżywiania,
• dolegliwościami psychosomatycznymi,
• trudnościami adaptacyjnymi,
• kryzysem życiowym,
• niską samooceną.