FRIS: myśl i działaj w swoim stylu

Posted by | · · | Bez kategorii | Możliwość komentowania FRIS: myśl i działaj w swoim stylu została wyłączona

Patrycja Gorczyca, coach, trener, filozof, Lwowska 5

Metodologia FRIS® powstała po to, aby w prosty i szybki sposób dostarczać praktycznej wiedzy o sposobach myślenia i działania. Diagnoza stylu FRIS® daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał. Badanie dotyczące stylów myślenia i działania jest narzędziem polskim. Autorem metodologii jest wykładowca i trener biznesu dr inż. Anna Samborska-Owczarek.

 

 

W nowych sytuacjach, kiedy doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań, reagujemy w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia. Najtrafniej można go określić obserwując jak osoba reaguje w konfrontacji z nowym problemem. W metodyce FRIS® chodzi o to, żeby wiedzieć, kim się jest i co z tego wynika. Jak mówi Marek Kamiński: „Nikt nie rodzi się po to, aby stawać się kimś innym”. FRIS® nie wartościuje – zamiast dzielić ludzi na lepiej lub gorzej funkcjonujących, podkreśla unikalność każdego sposobu myślenia.

 

 

W trakcie procesu badawczego wyodrębniono 4 perspektywy poznawcze, które z kolei służą do opisu stylów myślenia i stylów działania, są to: Zawodnik (dominująca perspektywa faktów), Partner (dominująca perspektywa relacji), Wizjoner (dominująca perspektywa idei) oraz Badacz (dominująca perspektywa struktur). Określenie czy jest się Zawodnikiem, Partnerem, Wizjonerem czy Badaczem dostarcza informacji o tym, jak jednostka myśli, spostrzega i przetwarza informacje, a nie o tym, co myśli, postrzega i przetwarza. Ludzie w odmienny sposób rozwiązują problemy. Jedni ujmują je bardziej konkretnie, inni przeciwnie – bardziej abstrakcyjnie. Niektórzy „dzielą włos na czworo” w sposób analityczny, inni ujmują problemy globalnie.

 

>>> Dowiedz się więcej o badaniu FRIS:

tel. 22 85 85 333

e-mail: recepcja@lwowska5.pl

 

Dzięki świadomości, kim jesteśmy, jaki styl myślenia reprezentujemy, możemy żyć pełniej, łatwiej się komunikować, możemy pracować tam gdzie jesteśmy świetni. Zdaniem psychologa Mihaly Csikszentmihalyi, autora teorii przepływu („flow”) najwyższą satysfakcję życiową przynosi realizacja ambitnych zadań, w których człowiek aktywnie wykorzystuje w działaniu swoje silne strony. W „stanie uskrzydlenia” człowiek osiąga pełnię koncentracji, zaangażowania i produktywności. Dlatego tak ważne jest, aby poznać, czy jest się Zawodnikiem, dla którego ważne jest szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji, czy Partnerem, który daje wsparcie innym, Wizjonerem, który uwielbia wykraczać poza to, co oczywiste lub Badaczem, który jest najszczęśliwszy, gdy może przekształcać chaos w system.

>>> Dowiedz się więcej o badaniu FRIS:

tel. 22 85 85 333

e-mail: recepcja@lwowska5.pl

 

Jak to wszystko wygląda?

W pierwszym kroku klient przeprowadza analizę on-line zgodnie z otrzymaną mailem instrukcją. W kroku drugim, podczas sesji informacji zwrotnej z trenerem FRIS® (mającej charakter coachingowo – feedbackowy), klient poznaje i omawia swoje style myślenia i działania, analizuje co jest dla niego wspierające, nad czym chciałby pracować.

W pracy indywidualnej – całość może zapoczątkować dalszą pracę nad stylami działania. Bez względu na to, czy będzie to jedna sesja czy tez zapoczątkuje proces coachingowy, klient ma do odrobienia „pracę domową”, która ułatwi mu przekuć zdobytą wiedzę w praktyczne działanie. Osoba taka będzie bardziej świadoma swoich mocnych i słabych stron. Będzie łatwiej się komunikowała z innymi oraz będzie bardziej zmotywowana. Oprócz świadomości, jaki styl myślenia się reprezentuje, uzyskuje się również wgląd, w jaki sposób komunikować się z innymi ludźmi. Przykładowo idąc na rozmowę o pracę będę wiedziała, w jaki sposób dotrzeć do rozmówcy. FRIS® może być stosowany również dla par, które mają problemy z komunikacją. Stanowi on potencjał do zaakceptowania słabych stron partnera i zobaczenia w nim tych mocnych stron, a w efekcie dogadania się.

FRIS® jest również dla kobiety, która czeka na sukces i nie może zdecydować, w którą stronę podążyć, czy wybrać etat czy tez założyć własną firmę. Dzięki diagnozie FRIS® może ona przestać czekać, a zacząć działać. FRIS® pomoże uświadomić jej swoje możliwości i ograniczenia i na tej bazie zbudować strategię działania. Przykładowo, jeśli poszukująca kobieta pragnie niezależności bardziej niż bezpieczeństwa i jest w stanie zaryzykować, FRIS® unaoczni jej potencjał i „pokaże na wykresie”, co trzeba zmienić, aby dotrzeć do konkretnego celu. Co to znaczy „pokaże na wykresie”? Raport FRIS® zawiera informacje na temat stylu myślenia i stylu działania konkretnej osoby, który jest  omawiany z klientem podczas sesji informacji zwrotnej.

Na początku pragnący zmiany klient dostaje wiedzę na temat metodyki i ocenia samą siebie, po czym omawiany jest raport wygenerowany na podstawie rzeczywistego testu przeprowadzonego on-line. I to właśnie na wykresie wyraźnie unaocznione zostają 4 perspektywy FRIS® oraz ich poziom, a ich interpretacja pomaga w zrozumieniu samej siebie, swoich motywacji, a nawet swojej historii.

Często pojawia się tu efekt „aha” – dlatego tak postępuję, wybieram i decyduję. Przykładowo szybko, jeśli jestem Zawodnikiem, wolniej jeśli jestem Badaczem lub widzę szerzej jeśli Wizjonerem lub dokładniej jeśli Badaczem. Będąc natomiast Partnerem widzę zarówno fakty jak i to, co ukryte pod powierzchnią góry lodowej. Po spotkaniu z FRIS® oraz uzyskaniu wglądu na temat swojego stylu myślenia i działania, klient zaczyna eksperymentować w praktyce. Najpierw sprawdza, jakie są jego silne i słabe strony i co z tego wynika, później przechodzi do analizy stylów u innych ludzi. Ten proces ułatwia działanie efektywne, skupione na celu. FRIS® jest narzędziem, którego używam w pracy coacha, a które w wyjątkowy sposób wspiera proces zmiany u klienta.

Często widzę łzy wzruszenia, gdy klient dostrzega, że robi to, co kocha i jest to zgodne z nim. W takiej sytuacji człowiek nie czuje, że pracuje, tylko osiąga stan „flow” w pracy. Czasami jednak spotykam osoby, które chciałaby się znaleźć w zupełnie innym miejscu – dla tych osób FRIS® stanowi źródło wiedzy jak rozpocząć ten proces zmiany, na co zwrócić uwagę przy ustalaniu wstępnych założeń mających doprowadzić do celu, jak nie dać się pochłonąć działaniu, które powoduje wypalanie się. W takim przypadku potrzebny staje się proces coachingowy, w którym FRIS® staje się jednym z elementów. Jeśli przykładowo Partner spotyka na swojej drodze Zawodnika nie będzie zaczynał wypowiedzi od długiej historii, ale skoncentruje się na faktach oraz na „tu i teraz”.

Takie podejście na pewno ułatwi kontakt i będzie sprzyjać efektywnemu działaniu (przykładowo podczas rozmowy o pracę). Po jakimś czasie Zawodnik dostrzeże potrzeby snucia opowieści przez Partnera i zobaczy, że jemu również to pomaga zebrać dodatkowe informacje i zobaczyć to, czego po prostu nie widzi. Świadomość tego, że wszystkie style myślenia i działania są dobre i każdy jest potrzebny wpływa na akceptację siebie i innych zarówno w tych silnych jak i w tych słabych stronach.

 

>>> Dowiedz się więcej o badaniu FRIS:

tel. 22 85 85 333

e-mail: recepcja@lwowska5.pl

 


No Comments

Comments are closed.